Cała treść

Podsumowanie elektronicznego oraz manualnego systemu poboru opłat viatoll

Przychody z elektronicznego systemu poboru opłat oraz systemu manualnego poboru opłat viatoll, wyniosły łącznie od 1 lipca 2011 roku do 16 grudnia 2014 r. 3 892 647 687,40 zł.
W 2014 roku przychody wyniosły 1 377 668 042,05 zł, w tym z elektronicznego systemu poboru  opłat (ETC ) 1 194 142 851,64 zł, a z manualnego (MTC ) 183 525 190,41 zł.
Sieć dróg płatnych objęta systemem viaTOLL w 2014 r. zwiększyła się o 266,29 km. Suma wszystkich odcinków płatnych objętych systemem viaTOLL wynosi obecnie 2 919,29 km.

(Źródło: GDDKiA – Raport roczny)