Cała treść

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest już na półmetku

Polska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy m. in. na współpracę naukową czy poprawę infrastruktury transportowej w miastach. Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy są widoczne już dziś.

O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).
Program jest realizowany na terenie całego kraju. Zakłada on ponadto preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – ok. 43% całej puli środków SPPW zostanie wydatkowane na tych obszarach.
Priorytety polsko-szwajcarskiej pomocy wsparcia to m. in.:

  • poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • wsparcie dla sektora prywatnego,
  • współpraca naukowa.

Dotychczas ogłoszono 84 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla  ok. 1 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i  organizacje pozarządowe.

(Źródło: MIiR)