Cała treść

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2015 – projekt rozporządzenia

Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Projekt rozporządzenia przewiduje, że 30.06.2015 roku do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg.
Projekt rozporządzenia trafił obecnie do uzgodnień publicznych.

(Źródło: viaTOLL)