Cała treść

Drogowy system alarmowy eCall

2 marca 2015 r. Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu w odniesieniu do montowania urządzeń eCall w nowych pojazdach silnikowych. Ogólnounijny system eCall umożliwi szybsze powiadamianie służb ratowniczych w razie wypadku drogowego.
Nowe pojazdy będą musiały być wyposażone w bezprzewodowe urządzenia automatycznie wysyłające powiadomienie pod numer alarmowy 112.
Dzięki systemowi eCall liczba ofiar wypadków drogowych w UE będzie mniejsza. Zakłada się, że służby ratownicze będą mogły reagować dwa razy szybciej: częściej ratować życie i skuteczniej pomagać rannym.
Od 31 marca 2018 r. producenci samochodów będą musieli instalować we wszystkich nowych modelach urządzenia pokładowe komunikujące się z interoperacyjnym systemem eCall opartym na numerze alarmowym 112.
Infrastruktura tego systemu powinna być gotowa przed 1 października 2017 r. Będzie bezpłatna i dostępna dla wszystkich.
Właściciele pojazdów będą nadal mogli korzystać z usług dostarczanych przez strony trzecie, a nie tylko z systemu eCall (112). Te dodatkowe usługi nie powinny jednak mieć wpływu na działanie systemu.
Numer 112 będzie też można wybrać ręcznie, a system kontrolujący obsługę manualną będzie zainstalowany tak, by niemożliwe było jego przypadkowe uruchomienie.
Urządzenia eCall będą kompatybilnez systemami nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Producenci mogą też zadbać o ich kompatybilność z innymi systemami nawigacji.
Pojazdy nie będą stale śledzone, a informacje, w których miejscach poruszały się uprzednio, będą regularnie usuwane. Strony trzecie nie będą miały dostępu do danych bez zgody właściciela pojazdu.
Szczegółowe przepisy techniczne zapobiegną wymianie danych osobowych między systemem eCall a systemami instalowanymi przez strony trzecie. Oznacza to, że nie zostanie naruszone prawo do prywatności i ochrony danych.
Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu po tym, jak w grudniu osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim. Parlament ma zatwierdzić to stanowisko bez poprawek w drugim czytaniu jeszcze przed latem.
To nowe rozporządzenie jest jedną z inicjatyw UE, które mają doprowadzić do stosowania systemu eCall (112) w całej Europie. Rada przyjęła decyzję o obowiązku jego wprowadzenia już 8 maja 2014 r.
Teraz instalowana jest ogólnounijna infrastruktura, która zagwarantuje, że system będzie dobrze połączony ze służbami alarmowymi.

(Źródło: Rada Europejska)