Cała treść

Aktualizacja listy rankingowej Działania 8.3 POIiŚ – Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

Aktualizacja listy rankingowej Działania 8.3 POIiŚ – Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie.

W przypadku projektów:

  • Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa w wyniku podpisania aneksu nr POIS.08.03.00-00-011/10-02 zmianie uległa punktacja przyznana projektowi w ramach konkursu dla Działania 8.3 z 33 punktów do 30 punktów (% max. liczby pkt. z 70,21 % do 63,83%), w związku z powyższym, projekt został przesunięty z pozycji 10 na pozycję 11 listy.
  • Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I nr POIS.08.03.00-00-06/10 -00, zgodnie z w/w pismem uwzględniono zmiany w kwocie dofinansowania z 24 068 497,31 PLN na 25 138 758,95 PLN oraz w kwocie kosztu kwalifikowanego z 28 315 879,19 PLN na 29 575 010,54 PLN.

(Źródło: CUPT)