Cała treść

Drugie posiedzenie Baltic FAB

W dniach 14  –  15  kwietnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się drugie  posiedzenie   Rady  Bałtyckiego  Funkcjonalnego  Bloku  Przestrzeni Powietrznej  (Baltic FAB).  Spotkaniu będzie przewodniczył podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. Pierwsze posiedzenie Rady Bałtyckiego FAB odbyło się w listopadzie 2013 r. w Druskiennikach na Litwie.
Podczas spotkania omawiana będzie m.in. wizja, misja i strategia Bałtyckiego FAB. Zaprezentowane zostaną również wyniki prac Zarządu Bałtyckiego FAB, a także odbędzie się przegląd projektów realizowanych wspólnie przez polskie i litewskie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej. Podczas posiedzenia planowane są uzgodnienia w zakresie zwiększania interoperacyjności systemów zarządzania ruchem lotniczym obu krajów.
Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej  stanowią  strukturalny  i  organizacyjny komponent programu SES (Single  European  Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający   się   do   stopniowej   integracji   systemu   zarządzania przestrzenią  powietrzną.  Aktualnie  rozwijanych  jest  9  inicjatyw  FAB: UK-Ireland  FAB,  Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.

(Źródło: MIiR)