Cała treść

Połączenia transportowe między Polską a Chinami

Rozwijanie połączeń transportowych między Polską i Unią Europejską a Chinami, w tym projektu „Pas i Szlak”, to główny temat spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z Guo Gengmao, sekretarzem prowincjonalnego komitetu Komunistycznej Partii Chin w Prowincji Henan. Obyło się ono 16 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Proponowany przez Chiny projekt „Pas i Szlak” zakłada rozwój bezpośrednich połączeń transportowych pomiędzy Chinami i Unią Europejską.
“Dostrzegamy znaczącą rolę, jaką może odegrać nasz kraj w realizacji tego projektu. Szczególnie ważny jest aspekt geograficzny i doskonałe położenie Polski na mapie Europy, które dodatkowo związane jest z przebiegiem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T” – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju.
Jak wskazała minister Wasiak, istotne znaczenie ma przebiegające przez Polskę bezpośrednie połączenie kolejowe z Zhengzhou do Hamburga. W jego realizację zaangażowane jest PKP Cargo. Minister infrastruktury i rozwoju podkreśliła, że Polska jest zainteresowana współpracą ze wszystkimi przedsiębiorstwami, które aktywnie rozwijają transport kontenerów koleją pomiędzy Chinami i Unią Europejską z tranzytem przez Polskę.
“Gwarantujemy, że nasze doświadczenie i kompetencje zapewnią kompleksową obsługę logistyczną na terenie UE – od granicy z Białorusią do Europy Zachodniej” – dodała.
Min. Maria Wasiak podczas spotkania z z Guo Gengmao, sekretarzem prowincjonalnego komitetu Komunistycznej Partii Chin w Prowincji Henan
Chińska prowincja Henan jest regionem partnerskim województwa lubelskiego, które z tego powodu zaangażowało się w przedsięwzięcie poprzez zachęcanie chińskich partnerów do inwestycji na terenie województwa.
“Polskę i Chiny łączą specjalne relacje określane mianem „partnerstwa strategicznego”. Polska znalazła się w gronie zaledwie dziewięciu państw Unii Europejskiej, które mają relacje z Chinami na tak wysokim poziomie” – podkreśliła minister Maria Wasiak. Guo Gengmao, sekretarz prowincjonalnego komitetu Komunistycznej Partii Chin w Prowincji Henan podczas spotkania z minister Marią Wasiak
Jak przypomniała, w dniach 16-19 czerwca 2015 r. w Pekinie, odbywa się polsko-chiński Komitet Międzyrządowy – najważniejsze forum dialogu bilateralnego. W skład polskiej delegacji, której przewodniczy Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, wchodzą przedstawiciele resortu infrastruktury i rozwoju, którzy wspólnie ze swoimi chińskimi partnerami z Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform zastanowią się nad możliwym udziałem Polski w projekcie „Pas i Szlak”.
“Liczymy, że wzajemna współpraca przy realizacji połączeń transportowych zintensyfikuje naszą wymianę handlową. Mamy również nadzieję, że w niedługiej perspektywie zwiększy się obecność polskich firm na rynku chińskim” – dodała minister Maria Wasiak.

(Źródło: MIiR)