Cała treść

Warsztaty interoperacyjności Krajowych Punktów Dostępowych

W ramach Europejskiej Platfromy ITS (EIP+) dnia 24 września br., w Bukareszcie odbyło się spotkanie w zakresie interoperacyjności Krajowych Punktów Dostępowych do informacji o warunkach ruchu. Omawiane kwestie dotyczyły realizacji wymagań rozporządzeń delegowanych w zakresie informacji o ruchu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystania protokołu komunikacyjnego DATEX II.

(Źródło: https://eipplus.easyway-its.eu)