Cała treść

LOTNICTWO w konkursach obszaru Transport – dzień informacyjny

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje 13. listopada 2015 r.   dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej dla LOTNICTWA przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego:  „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” programu H2020.
Podczas spotkania zostaną przestawione zagadnienia związane z tematyką energooszczędności, przełomowych innowacji i bezpieczeństwa transportu lotniczego oraz zagadnieniami logistycznymi w lotnictwie w ramach wyzwania „Inteligentnego, zielonego i zintegrowanego transportu” jak i też innymi zagadnieniami związanymi z transportem lotniczym przewidzianymi w innych priorytetach programu H2020.
Przewidziano również prezentacje dotyczące zasad uczestnictwa i składania wniosków projektowych oraz zagadnień finansowych.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierowane jest do przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorstw (w tym MŚP), urzędów odpowiedzialnych za rozwój transportu (w tym infrastruktury, bezpieczeństwa itp.).
W tym dniu można będzie też zaprezentować pomysł na innowacje lub zgłosić potrzebę rozwiązania innowacyjnego w ramach poruszanych w tym dniu zagadnień. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)