Cała treść

Krajowe Klastry Kluczowe: Pomorski Klaster ICT INTERIZON

Kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie współpracy firm i instytucji to najważniejsze cele Pomorskiego Klastra ICT Interizon. Jest on jednym z siedmiu Krajowych Klastrów Kluczowych wyłonionych w konkursie MG i PARP.
Uczestnicy funkcjonującego od 2009 r. klastra działają w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki. Interizon zrzesza obecnie ponad 130 podmiotów, głównie z woj. pomorskiego, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.
Oferta Pomorskiego Klastra ICT obejmuje m.in. produkcję wyrobów i podzespołów elektronicznych, tworzenie zaawansowanych produktów IT, świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych służących technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Ważnym elementem działalności Klastra są wspólne projekty z dziedziny B+R skierowane na technologie ICT o największym potencjale przemysłowym i komercjalizacyjnym. Uczestnicy Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań o uznanej renomie na rynku krajowym i światowym.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)