Cała treść

TRISTAR już działa

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, będący jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w Polsce, zapewnia sprawne i efektywne zarządzanie ruchem na trójmiejskich ulicach. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 159,6 mln zł z czego ok. 135 mln zł stanowią fundusze Programu Infrastruktura i Środowisko. Koncepcję Systemu opracowali naukowcy z Politechniki Gdańskiej.
Modułowy System oparto o rozbudowaną infrastrukturę sygnalizacyjną i nową telekomunikacyjną, a także o dwa współpracujące ze sobą Centra Zarządzania i Sterowania Ruchem – w Gdyni oraz w Gdańsku.
Tristar dba o bezpieczeństwo dzięki nadzorowi wizyjnemu oraz wykrywaniu zdarzeń drogowych. Sygnalizacja świetlna dostosowuje się do warunków panujących na drogach, o których informowani są także na bieżąco uczestnicy ruchu poprzez np. tablice i znaki przekazujące dane m.in. o warunkach pogodowych oraz utrudnieniach w ruchu. Na trójmiejskich ulicach znajdują się też tablice informacji przystankowej i parkingowej. Można skorzystać także ze strony www oraz infokiosków.

(Źródło: MIiR)