Cała treść

Organizatorzy ramię w ramię o jak najlepszą komunikację

Porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i funkcjonowania  Forum Organizatorów Transportu zostało podpisane. Aby stale podnosić standardy organizatorzy transportu będą wymieniać doświadczenia i dobre praktyki, podejmować wspólne stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.
System transportu publicznego jest jednym z najważniejszych elementów współczesnych aglomeracji. W dobie integracji liczy się możliwość łączenia różnych środków transportu: podróży autobusem, tramwajem, rowerem miejskim, pociągiem,  metrem, ale również niezawodność usług, jakość, cena. Aby jak najlepiej spełniać oczekiwania mieszkańców i samorządów organizatorzy transportu publicznego postanowili wymieniać wiedzę i doświadczenia, a tym samym poznawać dobre praktyki i czerpać ze sprawdzonych już wzorców, ale też tworzyć nowe standardy.
Wspólne działania będą prowadzone w ramach Forum Organizatorów Transportu. Przedstawiciele organizatorów transportu, którzy przystąpili do FOT, będą się spotykać przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń. Podejmując ścisłą współpracę organizatorzy transportu publicznego chcą wypracować optymalne rozwiązania m.in. w zakresie sprzedaży biletów i obsługi klientów, informacji pasażerskiej, kontroli biletów i windykacji należności, a także umów z operatorami ptz. Współpraca będzie dotyczyć także działalności przewozowej (np. stała i czasowa organizacja ruchu, rozkłady jazdy, infrastruktura przystankowa, współpraca z innymi jednostkami, gminami, przewoźnikami kolejowymi), ale również takich kwestii jak promocja, czy zagadnienia prawne.
Wśród celów FOT są również: działania na rzecz wzmocnienia pozycji zarządów zintegrowanych systemów transportu publicznego, zrównoważone finansowanie transportu publicznego, wypracowanie optymalnych modeli umów i procedur przetargów na usługi komunikacyjne, działania proekologiczne, przyjęcie planów mobilności i zarządzania ruchem, zintegrowanej informacji pasażerskiej, zintegrowanych systemów biletowych dla regionów metropolitalnych, zagwarantowanie dostępności komunikacji dla pasażerów o ograniczonej mobilności.
Podpisując porozumienie do FOT przystąpili: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. Nie jest to zamknięta lista bowiem do FOT będą mogli przystępować także inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)