Cała treść

Tablice VMS na łódzkich ulicach

Dziewięć tablic wskaże kierowcom jadącym przez Łódź najkrótszą drogę do celu.
Tablice wyświetlają schemat układu drogowego i czas przejazdu danego odcinka, który jest wyliczany przy pomocy kamer rejestrujących ruch pojazdów. Dzięki temu kierowcy już na drogach dojazdowych będą mogli wybrać najwygodniejszy wariant podróży.
Schemat na tablicach obrazuje układ drogowy, na którym zaznaczone są: DK nr 1 (al. Jana Pawła II i al. Włókniarzy). DK nr 14 (al. Rydza-Śmigłego i ul. Kopcińskiego), oraz DK nr 72 (ul. Inflancka, ul. Łagiewnicka, ul. Sikorskiego).
Odcinki oznaczane są trzema kolorami. Zielony wskazuje na małe natężenie na drodze, żółty informuje o większej liczbie pojazdów, a czerwony – o dużym natężeniu ruchu. Dodatkowo wyświetlane są cyfry podające średni czas przejazdu do oznaczonego punktu.
Nowe tablice VMS (z ang. variable message sign, czyli tablice zmiennej treści) oraz obszarowy system sterowania ruchem – to wszystko pozwoli na lepsze zarządzanie ruchem na drogach oraz bardziej płynny przejazd przez Łódź.

(Źródło: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi)