Cała treść

XVI Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

XVI Konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” odbędzie się w formule międzynarodowego spotkania naukowo-technicznego – „Forum Telematyki Transportu”, podczas którego zostaną przedstawione konkretne osiągnięcia i zastosowania systemów telematycznych w praktyce. Konferencja rozpocznie sie w środę, 16 marca, w Katowicach, a dalsza część będzie odbywała się w Ustroniu, w hotelu MUFLON.
Inteligentne systemy transportowe stają się dziś w Europie rzeczywistością, a nowoczesne technologie telematyczne przeobrażają środowisko transportowe. Obserwujemy dynamiczny wzrost znaczenia inteligentnych systemów transportu. W trakcie poprzednich 15-stu edycji naszych spotkań mieliśmy okazję obserwować i współtworzyć tego typu rozwiązania. Znacznie też powiększył się zakres tematów i liczba uczestników. Aby dostosować się do tempa rozwoju systemów telematycznych, nadchodząca edycja konferencji będzie się zajmowała tematyką transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, ale również telematyką miejską.
Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi tendencjami usprawnienia transportu, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć telematyki. Służyć będzie ona szerokiej wymianie doświadczeń, a także umożliwi wymianę opinii praktyków i naukowców związanych z transportem.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji. Udział w konferencji będzie dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu.
Tematy konferencji związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty powinny dotyczyć następującej problematyki:

  • Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu,
  • Ekonomia i polityka transportowa,
  • Inteligentne systemy transportowe i ich architektura,
  • Systemy sterowania i zarządzania w transporcie,
  • Usługi telematyczne,
  • Wyposażenie pojazdów w środki telematyki,
  • Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu,

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, a współorganizatorami: Komitet Transportu PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(Źródło: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu)