Cała treść

Seminarium „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”

ITS POLSKA logo plJuż dzisiaj w Grudziądzu odbędzie się seminarium pn. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris.Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl.
Tematyka seminarium obejmuje m. in. zagadnienia  z zakresu możliwości rozbudowy sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z systemami ITS ze szczególnym uwzględnieniem sieci tramwajowej, rozwiązania pokładowe i zarządzanie taborem, problemy związane z rozbudową ITS oraz szybki tramwaj a ITS.
Organizatorzy będą chcieli zaprezentować realizacje inwestycji tramwajowych m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi, Gliwic, Torunia, Warszawy, Poznania oraz Wrocławia. Prelegentami będą przedstawiciele sektora publicznego, środowiska akademickiego a także generalnego wykonawcy oraz podwykonawców.
Po części merytorycznej uczestnicy będą mogli zwiedzić Centrum Zarządzania Ruchem.
Zaproszenie skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni oraz instytutów badawczych. Udział przedstawicieli samorządów w wydarzeniu jest bezpłatny.

(Źródło: ITS POLSKA)