Cała treść

Srebrny medal dla reprezentacji Polski na Olimpiadzie młodzieżowej robotyki

W połowie lipca br. odbyły się w Waszyngtonie, stolicy USA, zawody pierwszej olimpiady młodzieżowej robotyki,  FIRST Global Challenge.
W zawodach wzięły udział reprezentacje 157 państw i 6 kontynentów.
Z radością i dumą należy odnotować wielki sukces reprezentacji Polski, która w tym, stojącym na wysokim poziomie turnieju, zdobyła srebrny medal!
Lepsza od naszej drużyny  okazała się tylko reprezentacja Europy, a więc w rankingu krajów byliśmy najlepsi. To wielki sukces naszej polskiej młodzieży.
Uczniowie, członkowie drużyny, sami, w ciągu trzech miesięcy zaprojektowali i zbudowali robota do wykonywania określonych regulaminem zawodów czynności.
Dodatkową trudność stanowił wymóg użycia przez każdą z drużyn jedynie części, czy też materiałów z zestawów dostarczonych  przez organizatorów i jednakowych dla wszystkich drużyn.
Nie można było użyć nawet przysłowiowej taśmy klejącej, skoro nie było jej w zestawie części. Warunkiem dopuszczenia robota do zawodów było pomyślne przejście inspekcji prowadzonej przez zespół sędziów i mającej na celu potwierdzenie zgodności konstrukcji robota ze specyfikacjami zawodów.
W trakcie 3-dniowych zawodów było rozegranych sześć rund meczów, w różnych konfiguracjach tzw. koalicji, po trzy roboty każda. Koalicje były utworzone losowo przed turniejem, na każdą rundę meczów.
Najlepszą w końcowej klasyfikacji była ta drużyna, która zdobyła w trakcie turnieju najwięcej punktów w tych sześciu rundach meczów.
Nasz robot spisywał się tak, iż w rezultacie otrzymał od uczestników turnieju przydomek… „Polish Monster” z racji niezwykle skutecznego i szybkiego wykonywania zadań.
Oto nazwiska członków Team Poland w pierwszej w historii olimpiadzie młodzieżowej robotyki FIRST Global Challenge 2017:
Magda Wieczorek – kapitan drużyny, Ola Jarzyna – media, Szymon Szostak – programista, Bartek Wierzchowiak – mechanik, Mateusz Kapica – elektryk, Dominik Ściborek – driver, Andrzej Nawrocki – driver.
Z wyjątkiem Andrzeja Nawrockiego, który jest obywatelem Polski mieszkającym na stałe w USA i kapitanem jednej z najbardziej utytułowanych drużyn FRC w Kalifornii, pozostali członkowie drużyny są uczniami trzech szkół z powiatu kraśnickiego. Mentorzy: Dariusz Głuchowski, Bartosz Pisiak – nauczyciele w ZS3 i niżej podpisany, Ryszard Kuśmierczyk – emerytowany inżynier automatyki przemysłowej z Windsor, Ontario, Kanada.
Reprezentacja Polski została utworzona na bazie drużyny robotyki FIRST FRC 5883 Spice Gears.   Siedzibą drużyny jest Zespół Szkół nr. 3 z Kraśnika Lubelskiego.
Drużyna FRC 5883 Spice Gears powstała w 2015 roku i jest pierwszą w historii drużyną FRC w całej Europie środkowo-wschodniej i jak do tej pory, jedyną w tej kategorii drużyną w Polsce.
Zawody w kategorii FRC cieszą się największym uznaniem w USA, gdzie jest ponad 2500 drużyn, a w Kanadzie, będącej na drugim miejscu na świecie w tej kategorii jest około 250 drużyn. Izrael i Turcja są najbliżej Polski położonymi krajami w Europie, w których działa po około 30 drużyn.
Drużyna z Kraśnika jest jedną z nielicznych drużyn FRC w Unii Europejskiej.
Przyczyna tego stanu rzeczy, to wysoki poziom techniczny zawodów i konstrukcji robota (max 45 kg masa), niezwykle napięty terminarz projektowania i budowy (6 tygodni na cały proces projektowania, programowania, budowy i testów), każdego roku innej konstrukcji robota, a co za tym idzie, koszty całej operacji.
Drużyny działają jak małe korporacje. W drużynie jest więc miejsce dla każdego, niezależnie od rodzaju umiejętności i talentów. Liczy się praca zespołowa.
Ponad 300 firm z tzw. Forbes 500  pełni rolę sponsorów drużyn FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), głównie w USA, Kanadzie i Meksyku. Ponad 100 uniwersytetów w USA, Kanadzie, Australii i Izraelu oferuje stypendia dla studentów, którzy pracowali w drużynach FRC. Łączna kwota tych stypendiów, to ponad 40 milionów dolarów rocznie.
Z naszego doświadczenia kontaktów z firmami i uczelniami w Polsce przy ubieganiu się o sponsorowanie naszej drużyny, należy stwierdzić, iż kadrom kierowniczym tych instytucji daleko jeszcze do zrozumienia roli FIRST w kształceniu kadr zawodowych, a co jest oczywiste dla olbrzymiej ilości kadr kierowniczych firm w USA, Kanadzie, Izraelu, Meksyku, czy Australii, a nawet w Chinach.
W trosce o sukces Polski w race to the top, koniecznym staje się zweryfikowanie, jak najszybciej, dotychczasowych metod szkolenia i wypracowanie nowego modelu kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom nowoczesnego rynku produkcji przemysłowej i usług. Organizacja szkolenia STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w oparciu o program drużyn FIRST, jest jedną z tych nowych i skutecznych dróg.
Osoby odpowiedzialne za działalność ITS w Polsce dostrzegły ten potencjał.
W maju ubiegłego roku, drużyna Spice Gears była zaproszona przez prezesa ITS Poland, dr. inż. Marka Litwina do wzięcia udziału w Konferencji ITS w Warszawie. Zaprezentowany tam robot „pierwszej generacji” nazwany Ryszard I wzbudził spore zainteresowanie wśród uczestników Konferencji.
Drużyna FRC 5883 jest otwarta na inne formy współpracy z firmami i organizacjami z kręgu ITS, dla przykładu w rozwiązaniach technicznych zdalnie sterowanych pojazdów w dziedzinie ratownictwa. Oczywiście sponsorstwo drużyny w „tradycyjnej formie” grantów, będzie mile widziane, jako że przygotowujemy się do następnego sezonu rozgrywek, nie tylko w kategorii FRC.
Rozszerzenie obszaru działalności FIRST w Polsce widzimy w formalnym ustanowieniu FIRST Poland jako not for profit NGO, koordynującej całe spektrum programu FIRST w Polsce.
Prace nad realizacją tego planu są w toku, agencje rządowe wyraziły zainteresowanie tym planem. Ponadto, w toku prac organizacyjno-prawnych, jest idea wywodząca się z FRC 5883 i Team Poland FIRST Global Challenge, utworzenia w Kraśniku Centrum Młodzieżowej Robotyki – pierwszego tego rodzaju centrum w całej Unii Europejskiej.
Drużyna FRC 5883 Spice Gears, a zarazem Team Poland FIRST Global Challenge z Kraśnika służą jako przykład tego, jak wiele można osiągnąć, gdy się pracuje razem, gdy władze administracyjne – w tym przypadku starosta powiatu Kraśnik pan Andrzej Maj i rada powiatu – rozumieją potrzeby młodzieży i zarazem rozumieją konieczność przygotowania tej młodzieży do ostrej konkurencji zawodowej, gdy już osiągnie wiek dorosłych i rozpocznie pracę już jako liderzy Polski i polskiej gospodarki.
Uczniowie, będący członkami drużyny FRC 5883 Spice Gears, posiadają już większą wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie komputerów, mechaniki, elektroniki, robotyki, niż zdecydowana większość ich rówieśników w średnich szkołach w Polsce.
Teraz, swym sukcesem w Waszyngtonie, uczniowie ze szkół średnich w powiecie Kraśnickim udowodnili, iż są w stanie z powodzeniem konkurować w dziedzinach najnowszych technologii z ich rówieśnikami z całego świata.
Warto ich wspierać, szanowni managerowie polskiego przemysłu i polskiej nauki.
Pierwszy turniej regionalny FLL w Polsce (FIRST Lego League) zorganizowany przez drużynę Spice Gears i Wschodni Klaster Innowacji, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim już w styczniu 2018 w Lublinie, turnieje regionalne FRC na całym świecie rozpoczynają się w marcu 2018, finały mistrzostw świata FIRST w Houston, Texas i Detroit, Michigan,USA, pod koniec kwietnia 2018, a następna Olimpiada FIRST Global Challenge, za rok w Mexico City, Mexico.

Ryszard A. Kuśmierczyk – FRC 5883 Team International Representative
                                           Mentor, Team Poland FIRST Global Challenge

Windsor, Ontario, Kanada
24 sierpnia, 2017