Cała treść

IV Kongres ITS – Transport to wyzwanie

Czwarta edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) odbyła się 25 i 26 maja w Warszawie. W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS Polska wzięło udział prawie 200 osób z firm związanych z inteligentnymi systemami transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej.


Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym; podczas tegorocznej imprezy przedstawiano też tematy związane z kolejnictwem oraz z integracją systemów ITS. Wraz z szybkim rozwojem systemu dróg w Polsce rośnie zapotrzebowanie na inteligentne sposoby zarządzania ruchem tak w miastach, jak i na autostradach. Zmienia się podejście do rozwiązać ITS, które stają się integralną częścią transportu.

– Trzeba traktować transport jako wyzwanie, a nie infrastrukturę jako działanie – powiedział Andrzej Maciejewski, zastępca dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Organizatorzy IV Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem. Podczas dwudniowego kongresu odbyło się – dzięki żelaznej dyscyplinie moderatorów – 40 prezentacji podzielonych na grupy tematyczne: zaawansowane zarządzanie ruchem, inteligentny transport publiczny, transport kolejowy i multimodalny, bezpieczeństwo transportu i ochrona danych, elektroniczny pobór opłat oraz integracja systemów ITS. Każdą grupę tematyczną kończyła sesja pytań i odpowiedzi. Prelegenci reprezentowali następujące instytucje i firmy (w kolejności wystąpień): Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Alcatel-Lucient, OpenSky System and Servicies, Politechnika Warszawska, Telsat, Neurosoft, Politechnika Krakowska, PSI Polska, Ministerstwo Infrastruktury, House of Solutions International, Egis Poland, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Badawczy Dróg i mostów, Stalexport Autostrady, Kapsch Telematic Servicies, Siemens AG, Hewlett-Packard, Integra, Sprint, Zarząd Gdańskiego Portu Gdańsk SA, Politechnika Śląska. Z zagranicy: ITS Sweden, PTV, Kappich Systemberatung, Confidex, Siemens AG, BASt (Federalny Instytut Badawczy Dróg, )Egis Projects, Peeck Traffic, Asseco.

Pierwszy dzień kongresu zakończyła przyjęcie w galerii Zachęta, które rozpoczęło się od wręczenia nagród konkursu Lider ITS 2011. Organizatorem tegorocznej edycji było Stowarzyszenie ITS Polska. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Infrastruktury. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego wybrała 4 finalistów poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. W kategorii „Najlepszy Produkt” laureatem została firma TELSAT, „Najlepsze Wdrożenie” Miasto Rybnik, „Najlepsza Praca Badawczo-Rozwojowa” Instytut Badawczy Dróg I Mostów oraz firmy NEUROSOFT i „Najlepsza Praca Dyplomowa” inż. Karolina Krzykowska z Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczny kongres został  objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Należą do nich: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Metropolia Silesia, Ertico, Związek Powiatów Polskich, Komenda Główna Policji, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.

W kongresie wzięli udział sponsorzy, partnerzy i patroni medialni. Do sponsorów IV Polskiego Kongresu ITS należeli: Asseco (sponsor platynowy), Kapsch, PTV (sponsorzy diamentowi), Alcatel-Lucient, Neurosoft, Instytut Transportu Samochodowego, Stalexport Autostrada Małopolska (sponsorzy złoci), APH, Confidex, Deloitte, Logica, PSI, Sprint, HP (sponsorzy srebrni). Partnerami imprezy byli:  Deloitte, AutoGuard, jakdojade.pl, PSTT, OpenSky, IKKU zaś patronat medialny, obok Przeglądu ITS sprawowały czasopisma: Drogi, jedź, Rynek Kolejowy, Magazyn Autostrady, Transport Miejski i Regionalny, TSLbiznes oraz portale: DobraLogistyka.pl, edroga.pl, emyto, PRTL.pl, transinfo.pl, transport.pl,. Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie ITS Polska przy współpracy biura organizacyjnego MeetingsPoland.pl.