Cała treść

W 5 godzin pociągiem przez Polskę

W 2014 r. polski tabor kolejowy wzbogaci się o 20 pociągów New Pendolino kursujących z prędkościami do 250 km/h. Podróż do z Warszawy do Gdańska potrwa 2,5, do Katowic 2 godz., a bilet będzie kosztował od 60 do 150 zł. Za 2 mld zł będą zakupione pociągi (w kwocie stanowiącej równowartość 400 mln euro), za pozostałe 40 mln zł zostaną zmodernizowane dworce kolejowe i linia kolejowa E 65 (Gdańsk – Warszawa – Katowice/Kraków). Inwestycja uzyskała 794 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

Projekt pod nazwą „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap I” obejmuje zakup 20 nowoczesnych składów zespolonych do obsługi dalekobieżnych kolejowych przewozów pasażerskich. Składy zespolone są to pociągi pasażerskie wyposażone we własny napęd trakcyjny (odrębna lokomotywa nie jest konieczna) oraz posiadające stałe zestawienie składu (w przeciwieństwie do tradycyjnych składów nie dołącza i odłącza się poszczególnych wagonów).
Pociągi będą rozwijać maksymalną prędkość 250 km/h (220 km/h dla systemu zasilania trakcji prądem stałym 3 kV, 250 km/h dla systemu prądu przemiennego). Odcinek pomiędzy Warszawą a Gdańskiem będą pokonywały w 2,5 godziny, a dojazd ze stolicy do Krakowa lub do Katowic potrwa nieco ponad 2 godziny. Dostawa pierwszych pociągów New Pendolino planowana jest w 2014 roku.
Inwestycja może być realizowana dzięki współfinansowaniu z budżetu Fundusz Spójności, w ramach działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego (PO IiŚ). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1,956 mln zł, z czego unijne wsparcie to 794 mln zł. Umowę na współfinansowanie inwestycji podpisali 17 sierpnia br. przedstawiciele PKP Intercity: Janusz Kazimierz Malinowski prezes zarządu, Katarzyna Magdalena Zimnicka-Jankowska – członek zarządu oraz Anna Siejda dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na mocy tej umowy PKP Intericty otrzymało już pierwszą transzę kwoty przeznaczonej na zakup pociągów.
Nowo zakupione pociągi będą jeździły na trasach:
•    Warszawa – Gdynia (ze stacjami pośrednimi: Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzesz, Gdańsk Główny, Tczew, Malbork, Iława, Warszawa Wschodnia);
•    Warszawa – Kraków (ze stacjami pośrednimi: Warszawa Zachodnia);
•    Warszawa – Katowice (ze stacjami pośrednimi: Warszawa Zachodnia, Sosnowiec Główny, Zawiercie).
7-wagonowe pociągi dla krajowego przewoźnika zostaną wyprodukowane w fabryce Alstomu w Savigliano (Włochy), na bazie standardowej platformy konstrukcyjnej New Pendolino.
Tabor ten jest nowoczesnym składem, może nim podróżować maksymalnie 402 pasażerów (57 miejsc w klasie 1 i 345 w klasie 2). W wagonie 1. klasy mieścić się będą 3 przedziały biznesowe. W każdym z nich przewidziane są po 4 miejsca siedzące. Miejsca w pierwszej i drugiej klasie rozplanowane są bezprzedziałowo (za wyjątkiem miejsc biznesowych). W całym składzie pociągu zostaną zainstalowane gniazdka elektryczne umieszczone tak, aby każdy pasażer mógł z nich skorzystać. W każdym ze składów wydzielone zostaną w części bezprzedziałowej dwa miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podróżujący będą mogli także skorzystać z części barowej, która oferuje zimne i ciepłe posiłki oraz napoje. W całym składzie rozmieszczonych zostanie 9 toalet. Jedna z nich będzie powiększona oraz przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo będzie ona wyposażona w przewijak dla niemowląt.
W celu lepszego informowania pasażerów wszystkie wagony wyposażone będą w elektroniczny system zewnętrznej i wewnętrznej informacji, a także w przyciski umożliwiające przywołanie obsługi pociągu. Dla osób nieznających języka polskiego przewidziano udogodnienia w postaci komunikatów w języku angielskim (elektronicznym system zewnętrznej i wewnętrznej informacji audiowizualnej).
Bezpieczeństwo – to jedno z najważniejszych kryteriów uwzględnianych w pociągach zespolonych już na etapie projektowania, budowania i badań. W tego typu pociągach jest ono na wyższym poziomie niż w klasycznych składach (lokomotywa i wagony). Jakość podróżowania poprawi się przez zwiększenie:
•    bezpieczeństwa czynnego, wynikającego ze skrócenia drogi hamowania;
•    bezpieczeństwa biernego (zderzeniowego) wynikającego z wymogów stawianych obecnie wszystkim nowo budowanym pojazdom trakcyjnym i pasażerskim;
•    bezpieczeństwa osobistego pasażerów w składzie wynikającego z jego „jednoprzestrzenności”, montażu systemów monitorujących i systemu przywoływania obsługi przez pasażera.
(Źródło: CUPT, PKP Intercity)