Cała treść

Neurosoft nagrodzony

26 stycznia 2012 roku organizator imprezy “Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju”  wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uhonorował  Neurosoft nagrodą za innowacyjny na skalę kraju produkt służący monitorowaniu pojazdów przejeżdżających skrzyżowanie na czerwonym świetle.Nagrodzony produkt – NeuroCar RedLight, wykorzystując sieci neuronowe prowadzi automatyczną ewidencję pojazdów łamiących przepisy ruchu drogowego. Produkt bazuje na odczycie informacji wyłącznie z obrazów cyfrowych dzięki czemu jest niezwykle łatwy w montażu i obsłudze.
Jego funkcjonalność umożliwia śledzenie pojazdu w obrębie kadru wideo (car tracking),  detekcję pojazdu bez użycia urządzeń wmontowanych w pas drogi ( wirtualna pętla indukcyjna) oraz identyfikację pojazdu po marce, modelu oraz kolorze ( make and model recognition).
Produkt jest wdrażany i użytkowany przez Straże Miejskie.

(Źródło: Neurosoft)