Cała treść

Lista Grup Roboczych skompletowana

Na początku marca rozpoczynają się prace Grup Roboczych. Stowarzyszenie ITS POLSKA przygotowało już kompletną listę uczestników wszystkich grup, których ogółem jest 65 osób. W każdej z dziewięciu grup znalazło się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Zeszłoroczna inicjatywa powołania Grup Roboczych powołane do opracowania dziewięciu specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Jak pisaliśmy kilka dni temu (czytaj tu), na początku marca odbędą się trzy pierwsze spotkania. Stowarzyszenie ITS POLSKA, które na mocy umowy z GDDKiA współuczestniczy w tym projekcie, przygotowało już kompletną listę wszystkich uczestników grup roboczych. Zawiera ona 65 nazwisk, większość uczestników jest zapisanych do dwóch lub więcej grup. Największa grupa liczy 36 osób, najmniejsza – 12.