Cała treść

Szczyt lokalnego transportu szynowego UITP

W dniach 7-9 maja w Warszawie w hotelu „Marriott” (Al. Jerozolimskie 65/79) odbędzie się Międzynarodowy Szczyt Transportu Szynowego. Organizatorem konferencji jest Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) we współpracy z Metrem Warszawskim i Tramwajami Warszawskimi.

Celem konferencji jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu miejskiej komunikacji szynowej oraz przedstawienie prognoz i korzyści płynących z jej rozwoju. W trakcie paneli dyskusyjnych podejmowane będą m.in. tematy związane z finansowaniem rynku transportu szynowego, jak i wybrane zagadnienia dotyczące poszczególnych środków transportu kolejowego.
We wtorek, 8 maja w sesji otwierającej, która rozpocznie się o godz. 9.00, weźmie udział zastępca prezydenta m.st. Warszawy – Jacek Wojciechowicz.

Patronat nad tym wydarzeniem objęła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://www.uitp.org/warsaw2012