Cała treść

Spotkanie ze studentami Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Dnia 5 grudnia br. w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli ITS POLSKA oraz redakcji Przeglądu – ITS ze studentami. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego. W spotkaniu udział wzięli studenci specjalności Sterowanie Ruchem Lotniczym i Telematyka Transportu. Podczas spotkania  Krzysztof Modelewski reprezentujący ITS POLSKA przedstawił wykład na temat architektury Inteligentnych Systemów Transportowych (definicja ITS, korzyści z systemów ITS, inżynieria systemów, architektura E – Frame etc.).
W drugiej części spotkania redakcja Przeglądu-ITS przedstawiła studentom ideę działalności portalu a także współorganizowanego wraz z ITS POLSKA konkursu LIDER ITS.  Materiały ze spotkania dostępne są tutaj.