Cała treść

II Kongres transportu publicznego

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Transportu Publicznego.
W 2012 roku odbył się w Warszawie po raz pierwszy Kongres Transportu Publicznego. Założeniem organizatorów kongresu było zaprezentowanie najlepszych praktyk w obszarze zintegrowanego transportu zbiorowego oraz stworzenie platformy do dyskusji nad przyszłością tych usług w miastach XXI wieku.
Transport publiczny odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczym. Jego efektywna organizacja i sprawne funkcjonowanie wymaga zespolenia wysiłków wielu organów rządowych oraz samorządowych, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w tym zakresie. Wspólne wypracowywanie koncepcji działania jest jednym z warunków powodzenia budowy nowoczesnego systemu transportowego.
Przed nami „dekada transportu publicznego”, Unia Europejska zdecydowanie i otwarcie popiera projekty wpływające na poprawę jakości transportu publicznego. Zrównoważony, zintegrowany, efektywny i dostępny transport publiczny to klucz do rozwoju gospodarczego miast, zarówno największych metropolii jak i małych ośrodków miejskich. W naszym przekonaniu Kongres Transportu Publicznego 2012 dał wyraz tym tendencjom i pokazał przyszłość jaka stoi przed rządem i samorządami.
W 2013 roku po raz kolejny organizatorzy Kongresu Transportu Publicznego zamierzają zadbać o to, by udział w dyskusji wzięli przedstawiciele branż i sektorów, z którymi transport publiczny jest współzależny i funkcjonalnie powiązany.
Szczegółowy program i formularz rejestracji dostępne są na stronie www.tor-konferencje.pl.