Wiadomości

Konsultacje zmiany Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

25 lipca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Konsultacje mają charakter otwarty. Ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa […]

Spotkania brokerskie w obszarze Transportu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na spotkania brokerskie, które odbędą się 28 września 2016 r. w Brukseli, podczas dnia informacyjnego dotyczącego konkursów na 2017 rok z obszaru Transportu w programie Horyzont 2020. Spotkania brokerskie poprzedzi dwugodzinna sesja, podczas której można będzie przedstawić pomysł na projekt, możliwości badawcze oraz dotychczasowe sukcesy.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, zapraszają samorządy do udziału w kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Kampania promuje ekologiczne formy transportu, takie jak:  komunikacja miejska,  rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych środków transportu). Tematem przewodnim tegorocznej edycji  jest hasło „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.

BGK zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie innowacji technologicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył już ocenę 494 wniosków o premię na innowacje technologiczne. Dofinansowanie otrzyma 196 firm dzięki temu, że resort rozwoju zgodził się na 2,5-krotnie zwiększenie dysponowanych środków w tym naborze. O przyznaniu dotacji zadecydowała ocena jakości projektów i punktacja.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w zakresie transportu kolejowego, lotniczego, drogowego i spraw horyzontalnych

Komisja Europejska rozpoczynając prace nad nową inicjatywą polityczną lub planując przegląd istniejącego ustawodawstwa zwykle otwiera konsultacje społeczne. Osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane tematem lub posiadające ekspercką wiedzę w danym zakresie mogą pomóc w kształtowaniu propozycji, zanim Komisja Europejska przekaże ją Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu do dalszych prac i ewentualnego przyjęcia.

Konferencja GISforum 2016

W dniach 19 – 20 października 2016  we Wrocławiu odbędzię się Konferencja GISforum 2016.Program konferencji będzie uwzględniać oczekiwania użytkowników systemów informacji przestrzennej oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, wdrażających globalne standardy technologiczne.