Wiadomości

Budowanie krajowego ekosystemu innowacji – synergia funduszy strukturalnych, krajowych, z programu Horyzont 2020 – model EIT/KIC

W Polsce istnieje kilka możliwych źródeł finansujących innowacyjne pomysły. Innowacje wspierają m.in. fundusze krajowe, strukturalne oraz program Horyzont 2020. Wszystkie te sposoby finansowania są elementami krajowego ekosystemu wspierania innowacji. Można go rozwinąć i wzmocnić poprzez tworzenie mechanizmów synergii.

Seminarium „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”

Już dzisiaj w Olsztynie rozpocznie się dwudniowe seminarium pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Olsztynie, w ramach realizacji projektu: Dostawa i montaż systemu ITS”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Olsztyna. Partnerem został główny wykonawca firma Sprint. Udział w […]

Otwarte konkursy w Transporcie

20 września 2016 r. Komisja Europejska otworzyła kolejne konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” w programie Horyzont 2020.

W Radomiu będzie rower miejski

W kwietniu przyszłego roku w Radomiu ruszy system wypożyczania roweru miejskiego – zapowiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu prezydent Radosław Witkowski. Jak poinformował, w październiku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosi przetarg na dostawę i montaż co najmniej 15 stacji. Na każdej z nich znajdzie się minimum 10 rowerów. –  […]

Dialog techniczny – technologie do badania ruchu drogowego

W związku z planowanym na przyszły rok postępowaniem przetargowym na „Badanie ruchu drogowego dla obszaru aglomeracji warszawskiej” GDDKiA zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie możliwie wielu informacji o nowych technologiach służących do realizacji tego typu badań.

W MIB o zrównoważonej mobilności

22 września, z okazji międzynarodowego dnia bez samochodu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zorganizowało seminarium „Inteligentny transport. Silna gospodarka.” Spotkanie było zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności (ETZM), obchodzonego w dniach 16-22 września.