Wiadomości

ITS TYCHY – raport z przebiegu konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne nad planowanym projektem ITS Tychy. Miejski Zarząd Ulic i Mostów opublikował raport podsumowujący przebieg i wyniki konsultacji. Przez trzy tygodnie mieszkańcy Tychów oraz zainteresowani partnerzy mogli składać swoje uwagi dotyczące projektu ITS Tychy. Zebrane opinie zostały poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół, który sformułował rekomendacje i przedstawił je do […]

Konkurs Galileo Masters 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu European Space Navigation Competition (ESNC), zwana również Galileo Masters. Do konkursu może przystąpić każdy, kto ma pomysł, jak wykorzystać nawigację satelitarną w dowolnej dziedzinie nauki, gospodarki czy życia codziennego.

Polska będzie Krajem Partnerskim Hannover Messe w 2017 roku

Podczas trwających Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych w Hanowerze, wiceminister rozwoju Paweł Chorąży podpisał Memorandum „Polska Krajem Partnerskim Hannover Messe 2017”. Ze strony targów hanowerskich dokument podpisał Dr. Jochen Köckler, przedstawiciel Zarządu Deutsche Messe AG. Rząd federalny na uroczystości podpisania reprezentowała Brigitte Zypries, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Lotnictwa […]

X Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2016

28 kwietnia 2016 roku na Politechnice Warszawskiej, pod hasłem: „Lokalny transport zbiorowy” odbędzie się Jubileuszowa X Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2016. Tegoroczna konferencja będzie poświęcona szerszemu spojrzeniu na funkcjonowanie i możliwości rozwojowe transportu zbiorowego w obszarach zurbanizowanych.

Zbliża się termin nadsyłania opinii na temat utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji

Komisja Europejska czeka na opinie i pomysły na temat utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, która będzie wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów, tak jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera naukowców.

Transport kolejowy: przełomowe porozumienie zapewni pasażerom lepszą jakość usług kolejowych

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła osiągnięte 19 kwietnia br. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej porozumienie w sprawie czwartego pakietu kolejowego. Pakiet ten obejmuje szereg środków, dzięki którym koleje europejskie staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.