Wiadomości

Jubileuszowy X POLSKI KONGRES ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA już od dziesięciu lat, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia. Rok 2017 w sposób szczególny zapisze się w kalendarzu branży z uwagi na dwa jubileusze: dziesięciolecie istnienia ITS POLSKA oraz 10. edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych […]

Sejm jednogłośnie za zmianą ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu, które odbyło się 21 października 2016 r., Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury  Budownictwa nowelizację ustawy o  transporcie kolejowym.  Za ustawą głosowało 431 posłów. Główny cel nowelizacji to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego.

W podróży po stolicy tylko TramBus

O której na przystanek przyjedzie autobus lub tramwaj danej linii i gdzie się w tej chwili znajduje? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy za pomocą aplikacji TramBus. Nowe rozwiązanie mobilne znacznie ułatwia podróżowanie po stolicy.

Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna realizację „Badania ex-post wsparcia sektora transportu  w POIiŚ 2007-2013″. Transport jest jednym z ważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy kraju i zdecydowanie wpływa na życie społeczeństwa. Celem niniejszego badania jest kompleksowe podsumowanie oraz ocena skuteczności i użyteczności zrealizowanych inwestycji transportowych w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wyniki zostaną […]

Strategia dla transportu lotniczego – VIII Aviation Breakfast

Tworzenie Strategii dla transportu lotniczego było głównym tematem 8 śniadania lotniczego – zorganizowanego przez Związek Regionalnych Portów Lotniczych, portal Polski Rynek Transportu Lotniczego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – cyklicznego spotkania i dyskusji środowiska lotniczego. Gośćmi honorowymi byli minister i wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Jerzy Szmit.

Publikacja Katalogu Branży ITS 2017

Stowarzyszenie ITS POLSKA zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS do wydania trzeciej edycji wspólnego Katalogu Branży ITS. Katalog to wspaniała okazja, przede wszystkim dla firm i instytucji działających w branży ITS, do promowania swojej działalności, a także najskuteczniejszy sposób dotarcia do nowych klientów i kontrahentów.