Wiadomości

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w Brukseli

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Brukseli  odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). W spotkaniu uczestniczyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło. W toku obrad Rada UE uzgodniła wspólne stanowisko (tzw. podejście ogólne) w sprawie rewizji zasad bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i zmienionego mandatu EASA. Projekt rozporządzenia zawiera pierwsze w historii […]

Wielkopolskie inwestycje w obszarze transportu miejskiego z unijnym dofinansowaniem

1 grudnia br.  Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał dwie pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Polskie firmy i uczelnie dostrzegają potencjał transportu elektrycznego

W Krakowie 28 listopada 2016 r. grupa polskich przedsiębiorców i uczelni podpisała list intencyjny ws. powołania klastra którego celem jest współpraca na rzecz rozwoju elektomobilności w szczególności rynku autobusów elektrycznych i części służących do ich budowy. Zaangażowane firmy chcą żeby były one oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce.

Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w konferencji pt. „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych”, która odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w godz. 09.00 – 17.00 w Hotelu Golden Tulip, w Warszawie, ul. Towarowa 2.

Ogłoszono nabór wniosków w konkursie dla działania 3.2 PO IiŚ – transport intermodalny

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 29 września 2017 r.

viaTOLL po rozbudowie mógłby posłużyć do walki z przemytem i wyłudzeniami podatku VAT

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL w ciągu  pięciu lat przyniósł prawie 7 mld zł do Krajowego Funduszu Drogowego. W przyszłym roku Ministerstwo Infrastruktury ma zadecydować o jego przyszłości, ponieważ w 2018 roku wygasa kontrakt na utrzymanie systemu z dotychczasowym operatorem. Zdaniem Fundacji Republikańskiej systemu viaTOLL nie należy zmieniać, ale rozbudować o nowe odcinki dróg i […]